onsdag 26 juni 2013

Hermione´s Everyday Socks


I´ve started knitting a pair of Hermione´s Everyday Socks in Lornas Lace´s Sheperd Sock Solid yarn in the color "Harvest" and I love the result! But I´m knitting mine from the toe up instead. I´m using 2,25 mm Karbonz needles and when I knit on them, it is really hard to put them down when other things has to be done.......

As you all now (if you have been following my blog for a while) I don´t follow pattern often, it is very rare as a matter of fact. But this pattern I really like, and it is so simple that this is almost a mindless knitting as I like my sock knitting to be.

And still, I haven´t taken pictures of my dress.......oh well, tomorrow is another day!! =)
Disa

Jag har börjat på ett par Hermione´s Everyday Socks i Lornas Lace´s Sheperd Sock garnet i färgen "Harvest" och jag älskar resultatet! Men jag stickar mina från tån och upp istället. Jag använder en 2,25 mm Karbonz rundsticka och när jag stickar på dem är det väldigt svårt att lägga ner stickningen när annat behövs göras.......

Som ni alla vet (om ni har följt min blogg ett tag) så följer jag inte mönster ofta, det är faktiskt väldigt sällan. Men det här mönstret gillar jag verkligen, och det är så enkelt att det nästan är en stickning där man kan sticka utan att tänka alls,  precis så som jag tycker om att ha mina sock stickningar.

Och fortfarande har jag inte tagit kort på min klänning.......nåväl, imorgon är ju en annan dag! =)
Lev väl!
Disa

onsdag 19 juni 2013

An old WIP


I was going to take pictures of my FO, but that didn´t happen - so instead I took one quick picture of an old WIP I picked up again. It was my christmas knitting, when I was dreaming about summer and wanted more knitted clothes to wear warm summer days. How many clothes do you have in cotton that you bought? I was thinking about, all of those days I wear store bought cotton clothes, when I rather would wearing something I´ve knitted instead.

Last spring I was thinking the same thing and knitted a cotton cardigan and then started a top down dress (that I have taken pictures of and shown many times while growing)  in cottonyarn. And before that I knitted that skirt in bourette silk and some leftover cotton yarn I plant dyed. So I am slowly knitting my summer wardrobe bigger! (well my winter one too)

So last week when I finished my top down dress in cotton finally, (my FO I was taking about that I have to take pictures of) I picked up my top down sweater again. That is also out of cottonyarn, but thinner. And since then It has grown a bit. I have devided for the sleeves and since the picture was taken I have knitted about 5 inches. So it is coming along!

Tomorrow we leave for the cabbin to stay over midsummer, wich is a holiday here in Sweden. So I hope you all have a great midsummer, or weekend for those of you who don´t celibrate midsummer!! =)
Disa

Jag skulle ju fota mitt FO, men så blev det inte - så istället tog jag en snabb bild av ett WIP som jag tog fram igen. Det var min jul stickning, när jag drömde om sommar och ville ha mer stickade kläder att ha på mig varma sommardagar. Hur många plagg har du köpt i bomull? Jag tänkte på det, alla dagar man har på sig köpta kläder i bomull, när jag hellre skulle ha på mig något jag stickat istället.

Förra våren tänkte jag samma sak, och stickade en kofta i bomull, och sedan startade en uppifrån och ner klänning i bomull. Och före det så stickade jag den där kjolen av bourette silke och lite restgarner i bomull som jag växtfärgat. Så jag stickar mig sakta en större sommargarderob! (ja, min vinter garderob med)

Så förra veckan när jag hade gjort klart min uppifrån och ner klänning i bomull äntligen, (som är det FO jag måste fota) plockade jag fram mitt gamla WIP som är en uppifrån och ner tröja, även den i bomull. Fast tunnare bomull. Och sedan dess har den växt. Jag har delat av för ärmarna, och sedan bilden togs har jag stickat ca 13 cm. Så den växer!

Imorgon far vi till stugan över midsommar, så jag passar på att önska alla en trevlig midsommar!!
Må gott!
Disa

söndag 16 juni 2013

I dream of green 2
My second pair out of the Zitron Trekking yarn Tant Kofta dyed. I love these too! I used a 2,25 mm Karbonz needle, and knit them like I knit them all. Tootitosh cast on and increase for the toe is brilliant!

This is my eighth pair for the 13 socks in 2013 group on Ravelry. And I haven´t started the ninth pair yet!! And I feel weird without any sock knitting on the needle. But I have been knitting on something else.......so soon there will be another FO to show because I finished it half on hour before midnight yesterday. As soon as the sun returns, I will take pictures of it. But until then, I´ll show you my socks!! =)
Disa

Mitt andra par sockar i garnet Zitron Trekking som Tant Kofta färgade. Jag älskar dessa också! Jag använde 2,25 mm Karbonz rundstaicka, och jag stickade dem som jag stickar dem alla. Tootitosh uppläggning och ökning för tån är brilliant!

Det här mitt åttonde par sockar för 13 socks in 2013 gruppen på Ravelry. Och jag har inte ens startat mitt nionde par än!! Jag känner mig helt konstig utan en sockstickning på gång. MEN, jag har stickat på något annat.....så snart har jag ett till FO att visa er, för jag gjorde klart den en halvtimme före midnatt igår. Så snart solen återvänder, kommer jag att fota den. Men tills dess, så visar jag er bilder på mina sockar!! =)
Disa

onsdag 12 juni 2013

My seventh pair for the 13 socks in 2013 group on Ravelry
My flower socks are done!! It took me five days to knit them, and that is the fastest I have ever knit a pair of socks. They make me very happy with all the bright colors.

I used a 2,5 mm needle and the yarn "San Francisco". I improvised them and knit them like I have knitted every other socks I made. Simple and relaxing. I don´t have to think or anything. Not much more to say today, I´m knitting on another pair and they are almost done too. So now I´m thinking about what sockyarn to knit the next pair out of........
Disa

Mina Flower socks är färdiga! Det tog mig fen dagar att sticka dem, och det är det fortaste jag någonsin har stickat ett par sockar. Färgerna på dem gör mig glad, de är så knalliga och jag tänker som sagt på blommor då jag tittar på dem.

Jag stickade dem med 2,5 mm rundsticka  och använde garnet "San Francisco". Jag improviserade dem och stickade dem så som jag stickar alla mina sockar. Enkla och avslappnande. Jag behöver inte tänka alls. Jag har inte så mycket mer att säga idag, jag stickar på ett annat par som nästan är färdiga de med. Så nu tänker jag på vilket garn jag ska välja att sticka nästa par av........
Disa

torsdag 6 juni 2013

For the love of nature and sock knitting

I love the nature, and I spend as much time in it as I can. Often I take pictures of everything in it. I find everything from moss, lichen, trees to bark and mushrooms and everything in between beautiful. So I really enjoy myself, when I´m out walking. Today was no exception. And there were a lot of butterflies everywhere, but they are sometimes a bit tricky to photograph. I got ONE ok (not good) picture of the 25 ones I took. And sometimes I get very good pictures of them. But it is so fun to try I really don´t care if I don´t always get perfect pictures of them!!

And since January, this year, I also love to knit socks and I do it constantly. These two are the ones I´m knitting on now. The green ones, is close to the edge of the leg now and the other pair, I started yesterday. It was the flowers on my balcony that inspired me to choose that sockyarn to knit out of. The colors make me happy!
Disa

Jag älskar naturen och spenderar så mycket tid i den som jag bara kan. Ofta tar jag en massa bilder då jag är ute. Jag finner allt från mossa, lavar, träd till bark och svampar och allt därimellan vackert. Jag njuter verkligen av tiden i naturen och idag var inget undantag. Och det var jätte mycket fjärilar överallt, men ibland är det trixigt att fota dem. Jag fick ETT kort som var ok (inte särskilt bra) av de 25 st jag tog. Och ibland får jag riktigt bra kort på dem. Men det är så roligt att försöka, att jag faktiskt inte bryr mig så mycket om jag får perfekta bilder på dem eller inte!!

Och sedan i Januari i år, älskar jag även att sticka sockar och gör det konstant. De här två paren är de jag stickar på nu. De gröna, är nu nära att ha färdiga skaft och de andra paret började jag på igår kväll. Det var blommorna på min balkong som inspirerade mig till att välja just det sockgarnet att sticka av. Färgerna gör mig glad!!
Må gott!
Disa


måndag 3 juni 2013

I dream of green
This is my sixth pair of socks for the 13 socks in 2013 group on Ravelry. I pretty much make my sock the same way. I´m improvising them using Tootitosh Cast on and increase for the toe, an afterthought heel and finished with the kitchener stitch.

The yarn is Zitron Trekking Undyed, hand dyed by Tant Kofta in lovely colors. I used 2,25 mm Karbonz needles, wich I absolutely love!! And these were inspired by Tootitosh. Ever since she knitted her first pair in these colors, I´ve been wanting to have a pair just like hers. And now I have and I L O V E them!! =)
Disa

De här är mitt sjätte par sockar i 13 sockar under 2013 gruppen på Ravelry. Jag stickar alla mina sockar ungefär likadant. Jag improviserar dem med Tootitosh uppläggning och ökning för tån, jag gör en så kallad afterthought heel och sedan i slutet använder jag the kitchener stitch.

Garnet är Zitron Trekking Undyed, handfärgat av Tant Kofta i härliga färger. Jag stickade med 2,25 mm Karbonz rundsticka, som jag älskar! Och de här sockarna har Tootitosh inspirerat mig till. Ända sedan jag först såg hennes första par i de här färgerna, har jag velat ha ett par precis likadana. Och nu har jag det och jag Ä L S K A R dem!! =)
Frid!
Disa