fredag 24 maj 2013

Green stripes again


Another pair of green socks. This is in Tant Koftas sockyarn that she dyes. I love the colors and I´ve been told that the yarn holds up very well. The lime green I´m striping with was a gift from Tina that was the one that purchased the yarn for me and was kind enough to give me some of her lime green so that I could make stripes on them.

This is how they looked a while back and now they are close to being finished.

It is summer weather here and I hope it will last the whole weekend again.
Wherever you are, I hope you are having a great weekend!
Disa

Ännu ett par gröna sockar. De här är stickade med Tant Koftas sockgarn som hon handfärgar. Jag älskar färgerna och jag har fått berättat för mig att garnet håller sig väldigt bra. Och nopprar sig mindre än en hel del andra. Det limegröna som jag randar med är en gåva från Tina som är den som köpte garnhärvan åt mig och var så snäll och gav mig lite av hennes limegröna restgarn så att jag skulle kunna randa dem.

Så här såg de ut för ett tag sedan och nu är de nära på att vara klar.

Vi har sommarväder här och jag hoppas på att det ska hålla i sig hela helgen igen.
Och var du än är så hoppas jag att du har en härlig helg!
Må gott!
Disa

tisdag 21 maj 2013

My number 5 for the 13socks in 2013 group on RavelryFinally these has made it to the blog! I finished them on 31 April and I took pictures of them this weekend. We have had a sunny and warm weekend out in the cabbin and it was lovely! And I had a lot of knitting time as I hoped. But back to the socks, I improvised them with Tootitosh cast on and increase for the toe, with a 2,25 mm Karbonz needle, in Schoppel-Wolle Zauberball nr 2135, I made an afterthought heel and finished them with the Kitchener stitch. I love to knit socks this way, it is soooo relaxing and easy! 

I L O V E  all of my Karbonz needles and don´t want to knit with anything else now......

Not much else to say about them, I really like them and I hope the yarn will hold up well. 
And I am knitting on the sixth pair, and hope to finish them real soon!
Disa

Äntligen har de här tagit sig till bloggen! Jag stickade klart dem på sista April och tog bilder nu i helgen först. Vi har haft en solig och varm sommarhelg ute i stugan, som var helt underbar! Och mycket sticktid fick jag med som jag hade hoppats på. Men tillbaka till sockarna, jag improviserade dem med Tootitosh uppläggning och tåökning, och 2,25 mm Karbonz rundsticka, med Schoppel-Wolle Zauberball nr 2135, gjorde en Afterthought heel och avslutade med the kitchener stitch. Jag älskar verkligen att sticka sockar på det här sättet, det är såååååå avkopplande och lätt!

Jag Ä L S K A R alla mina Karbonz rundstickor och vill inte använda några andra nu......
Och nu stickar jag på mitt sjätte par och hoppas på att bli klar med dem riktigt snart!
Frid!
Disa

fredag 17 maj 2013

A little MADMAY progress


It is growing, but way too slow!! Soon we go to the cabbin for the weekend, and I hope to knit a LOT on it!
Have a great weekend everyone! =)
Disa

Ja, den växer - men alldeles för sakta. Snart far vi till stugan över helgen, och jag hoppas få mycket tid till att sticka på den!
Ha en härlig helg alla!
Disa

onsdag 15 maj 2013

Number 4 for the 13 socks in 2013 group on Ravelry


Sometimes it takes a long time to take pictures of an FO for some reason........these had to wait until today....
But now finally, you get to see them. I knitted them on a 2,5 mm needle and I used Qualitas sockyarn in the colors 23366, 725 and I improvised them. I have been wanting a pair of woolsocks that you can wear in a shoe and it doesn´t show even if the shoes is really low. 
Not much more to say, still I think it is a lot of fun to keep knitting sock. I find myself NEEDING to knit socks. I HAVE to do it, so I´m really stuck now.....=)
Disa

Ibland tar det lång tid innan ett FO kommer på bild av någon anledning......de här sockarna fick vänta från i Mars ända tills idag......
Men nu äntligen är de fotade och ni får nu se dem. Jag stickade de här på 2,5 mm stickor och använde Qualitas sockgarn i färgerna 2336, 725 och jag improviserade dem. Jag har länge velat ha ett par riktigt låga "osynliga" ullsockar som man kan ha i ett par riktigt låga skor utan att de syns knappt. Ni vet de där gångerna då det inte passar att sockarna syns liksom. Men man fryser och behöver dem.

Inte så mycket mer finns att säga om dem, och jag tycker fortfarande att det är jätte roligt att sticka sockar. Faktiskt så har jag märkt att jag BEHÖVER sticka sockar. Jag MÅSTE göra det helt enkelt. Så nu är jag verkligen fast i sockträsket!! =)
Må gott!
Disa

torsdag 9 maj 2013

MADMAY KALI love the video podcast Knitting in circles, and now they have a kal I couldn´t resist. During May you can knit anything you want, but it has to be out of Madeline Tosh yarn. Projects can have some non-Madelinetosh yarn included, bur it must be primarily MadTosh. You must be a member of the group and show a photo of your FO in order to enter for prizes. And you have until May 31 st. 

I chose Madeline Tosh Merino Light and 2,5 mm needles. And also, I´m knitting a top down sweater!! I am really going to have to be a monogamous knitter this time.......and THAT I have NEVER done before!

(And what is wrong with blogger?! Some of my text is showing like I was copying it in...?)

I am improvising the sweater, and all I know is that it is going to have short sleeves. For two reasons: 1. There is not much time and I am a slow knitter. 
2. I only have three skeins. One skein has 384 metres......we will se how this goes!

Do you see the Yarn cozy in the picture? I´ve just finished it. I croched it out of woolyarn I dyed with plants and a 3,5 mm hook. My inspiration came from Tootitosh. She send me a mms a while back and showed me some lovely yarn cozys she had sewn. And next thing you know, I found myself looking for the perfect yarn in my stash to start making my own version of one......
And I was improvising it like I do a lot.
Disa

Jag älskar video podcasten Knitting in circles, och nu har de en KAL som jag inte kunde motstå. Under Maj får man sticka vad man vill, men man måste använda Madeline Tosh garn. Projekten kan ha lite annat garn, men måste mestadels inehålla Madeline Tosh garn. Man måste vara medlem i deras grupp på Ravelry, och visa ett foto på sitt FO för att ha chans på priserna. Och man har till sista Maj på sig.

Jag valde Madeline Tosh Merino light och 2,5 mm stickor. Och dessutom, att sticka en uppifrån och ner tröja!! Jag måste verkligen vara en monogam stickerska den här gången......och DET har jag aldrig testat förut!

(och vad är det för fel på blogger?! En del av min text visas som om jag har kopierat och klistrat in?! Någon som haft samma problem?)

Jag improviserar tröjan, och allt jag vet är att den ska ha korta ärmar. Av två skäl:
1. Det är kort om tid och jag är en långsam stickerska.
2. Jag har bara tre härvor. Varje härva är på 384 meter.......vi får se hur det här ska gå!

Ser du garn gömman på bilden? Den har jag just färdigställt. Jag virkade den av ullgarn som jag har växtfärgat och en 3,5 mm virknål. Min inspiration kom från Tootitosh. Hon skickade mig ett mms för ett tag sedan och visade några underbara garn gömmor som hon sytt. Och efter det fann jag mig själv letandes i garn stashen efter det perfekta garnet att virka min egna version av......
Och som med det mesta jag gör så improviserade jag den.
Lev väl!
Disa

måndag 6 maj 2013

Time flies


Sometimes things happen all at once, that make time flies. It started on the 30th of April and then just continued........

Our dog Mirra broke her claw. The vet had to put her to sleep to remove it. And she was in a L O T of pain when she woke up. Then I dropped my smartphone in a glas of water. THE ONLY water there was in like 20 metres, I just had to drop it exacly in the glass.

Then our youngest sons astma kicked in. We doubled the medication at once, but he couldn´t breathe. He took his emergency medication like ten times, but it didn´t help. On one day, we had to go to the emergency room three times beacuse he couldn´t breathe althoth the first time we were ther they gave him a STRONG new medication and let him breathe in special medication through a mask.

He took the new medication several times, but we still ended up going back to the emergency room two more times. That night was a nightmare and I slept beside him all night. Or slept is maby the wrong word. I was making sure that he was breathing. He also has a bad cuff and fever. It is better now, but he is not well.

And Mirra might have to go back to the vet tomorrow. We´re not sure yet. And she has to have a sock, a plastic bag and then another sock on outside, and she do not like it! It can´t get wet and she can´t lick on it. Inside she just has one sock on that she can´t take off herself to lick it. And the first 48 hours she had the bandage on, that was very big on her foot and it was hard for her to walk on it.

Before all of that happened, we had a good time. And I was knitting on a new pair of wristwarmers out of my plant dyed sokyarn leftovers. And finished them! I just improvised them, but as you can see they are so simple to make. And I just made a hole for my thumbs. I used 2,5 mm needles and the sockyarn I plant dyed was 200 m/50 gram. I have already started another pair! =)
Disa

Ibland händer saker på en gång efter varandra som får tiden att flyga iväg. Det började på sista April och sen fortsatte det bara......

Vår hund Mirra bröt sin klo och veterinären fick söva ner henne och operera bort klokapseln. Och när hon vaknade hade hon FRUKTANSVÄRT ont! Sen tappade jag min touchmobil i ett vattenglas. Det ENDA vatten som fanns inom 20 meters radie var mitt vattenglas, och naturligtvis var jag tvungen att tappa ner mobilen just i glaset.

Sen kickade vår yngstas sons astma in. Vi dubblerade hans medicin, men han kunde inte andas.Han tog sin akutmedicin 10 gånger men den hjälpte inte. På en dag fick vi åka in till akuten tre gånger för att han inte kunde andas. Trots att han den första vändan vi var där fick en ny STARK medecin, plus att han fick sitta med en mask och andas in medicin.

Hemma tog han sin nya medicin flera gånger, men kunde ändå inte andas, så vi fick åka in två gånger till. Den natten var som en mardröm och jag sov bredvid honom hela natten. Eller sov är väl fel ord. Jag hade koll på att han verkligen andades. Han har/hade även en otäck hosta och feber. Han är bättre nu, men långt ifrån bra.

Och Mirra kanske måste tillbaka till veterinären imorgon, vi är inte säker än. Hon måste ha på sig en socka, en plastpåse och en till socka utomhus och hon gillar det inte! Det får inte bli blött och hon får inte slicka på det. Först tog vi på henne en "strut" men hon fick sån otrolig panik i den att det gick bara inte. Därför har hon en socka på sig inomhus som sitter fast så att hon inte kan slicka på det. Och de första 48 timmarna hade hon ett stort och klumpigt bandage på som gjorde det svårt för henne att gå.

Men innan allt det där hände hade vi det trevligt, och jag stickade på ett par handledsvärmare av rest sockgarn jag växtfärgat. Och jag gjorde klart dem med! Jag improviserade dem, men som ni ser är de super simpla. Och jag gjorde bara hål för tummarna. Jag använde 2,55 mm stickor och sockgarnet jag växtfärgade var ca 200 m/ 50 gram. Och jag har redan påbörjat ett par till!
Frid!
Disa