onsdag 29 januari 2014

Slowly growingI have FINALLY devided for the sleeves on my Featherweight Cardigan! I swear it did not grow for days. I tried it on, and I needed o knit one more cm. And when I had knit I tried it on again, and it needed another cm and so it went on and on. So I am really happy now when it IS divided. And the rows is sooooo much shorter and goes faster.

I am on the third skein of yarn now, and I haven´t come across any more knots and I hope it stays like that.

As this is meant to be knit in a laceweight yarn and I am knitting it in fingering weight yarn in a tight gage, I have done quite  a lot of modifications on it. But I haven´t done much math. So time will just have to show me if I have made the right decitions or not!! I really do hope I won´t end up ripping it out........but I think it is going to be ok. It seems like it anyway. Lets hope so!! =)
Disa

Jag har ÄNTLIGEN separerat av för armarna på min Featherweight Cardigan! Den stod still och vägrade växa på flera dagar, jag svär. Jag provade den och såg att jag behövde sticka en till cm, stickade en cm och provade den igen och då behövdes ännu en cm och sedan en till och en till och så höll det på. Jag är verkligen glad åt att ärmarna nu ÄR avdelade. och att varven är mycket kortare och stickas fortare.

Jag är nu på mitt tredje nystan och jag har inte stött på några fler knutar och jag hoppas det fortsätter så med.

Eftersom den här koftan var meningen att stickas löst med spetstunnt garn och jag stickar den tätt med en tunn sockgarns tjocklek, har jag fått gjort en hel del ändringar. Men jag har knappt räknat ut några matematiska uträkningar. Så tiden får utvisa om jag har tagit de rätta besluten eller inte! Jag hoppas verkligen att jag slipper frogga den. Men jag tror inte det, jag tror det blir bra. Jag hoppas på det i vart fall! =)
Frid!
Disa

torsdag 16 januari 2014

Featherweight Cardigan
My christmas knitting (I always start a new project in the evening before christmas) was this. A Featherweigt Cardigan in light grey  Drops Baby Merino Wool Yarn on 2,75 mm circular, instead of a lace weight and thicker needle. It took me 6 days to see that I had made a huge mistake. Never start a project in the middle of the night!! And if you do, look i tover carefully the next morning. So I had to rip it all out, and start all over again.

A couple of days ago, I took these pictures and put them up on Instagram. But I thought I´d show them here too, if some of you don´t have Instagram.

The yarn is super soft and cozy, but in one little skein there were three knots. I am on the second skein now, and I am hoping it will be knot free!
And I have two more grey cardigans planned, plus two sweaters(not grey though) and three cardigans in other colors......=)
Disa

Min julstickning (jag startat alltid ett nytt projekt på kvällen innan julafton) var den här. En Featherweight Cardigan i ljusgrått Drops Baby Merina garn på en 2,75 mm rundsticka, istället för ett tunnt spetsgarn och tjockare sticka. det tog mig 6 dagar att se att jag hade gjort ett stort misstag. Starta aldrig ett nytt projekt mitt i natten, och om du ändå gör det - granska det noggrant morgonen efter. Så jag fick repa upp allt och börja om igen.

För några dagar sedan visade jag dessa bilder på Instagram, men jag tänkte att jag skulle visa dem här med då alla kanske inte har Instagram.

Garnet är otroligt mjukt och gosigt, men i ett litet nystan var det 3 knutar. Just nu stickar jag med nystan nummer två och hoppas på att den är knutfri!
Och jag har två till gråa koftor planerade, och två tröjor(inte grå dock) och tre koftor i andra färger....=)
Lev väl!
Disa

tisdag 14 januari 2014

Pin Striped Socks

It has been a while since I last updated my blog, I didn´t mean to be gone for so long. But life happens sometimes, and then there was a lot to do around christmas. And we were out in the cabbin for 8 days during christmas and new year. And we had a lovely time! I hope all of you had a lovely time too!!

Last year I joined the 13 socks in 2013 group on Ravelry, and this year I joined the same group - but this year it is called 12 socks in 2014. I knitted 15 socks for that group last year, and one pair of sock outside the group. So 16 pair of socks in 2013! So 2013 was defenitely the year of socks for me. I knitted my first pair of socks ever in January 2013. And I am totally stuck! I loooove knitting socks, and since I ONLY use socks I make myself,  (nålbundna like the viking women used to do it, crocked or knitted) I need many. So it is the perfect combintion really! =)

First completed pair of socks this year is my Pin Striped Socks. I finished them yesterday and took the pictures today. I used 2.25 mm Karbonz circulars and Lornas Laces Sheperd Socks in the color "Spats". I changed the pattern a bit, I knitted mine from the toe up and made an afterthought heel instead. I am really happy with them, and it is a really easy mindless pattern to follow.
Disa

Det var ett tag sedan jag uppdaterade min blogg, jag menade inte att vara borta så länge. Men livet kommer i vägen ibland och sen var det mycket att göra kring jul. Och sedan var vi ute i stugan i åtta dagar över jul och nyår. Och vi hade en jätte mysig härlig jul och nyår!! Jag hoppas ni alla hade en underbar jul ni med!

Förra året gick jag med i 13 socks in 2013 gruppen på Ravelry, och i år har jag gått med i samma grupp, men i år heter den 12 socks in 2014. Jag stickade 15 par sockar för den gruppen under 2013 och ett par utanför gruppen så att säga. Så totalt 16 sockar under 2013! Så 2013 var definitivt sockornas år för mig. Och i Januari 2013 stickade jag mitt första par sockar någonsin. Och nu är jag hopplöst fast. Jag älskar att sticka sockar.  Och eftersom jag bara använder sockar jag har gjort själv (nålbundna, virkade och stickade) så behöver jag ju många par, så det är ju en perfekt kombination. =)

Första färdiga sockparet för i år är mina Pin Striped Socks och jag färdigställde dem igår och fotade dem idag. Jag använde Karbonz rundstickor på 2,25 mm och Lornas Laces Sheperd Socks garn i färgen "Spats". Jag ändrade mönstret lite, jag stickade mina från tån och upp och jag gjorde en så kallad afterthought heel istället. Jag är verkligen nöjd med dessa och mönstret var enkelt att följa.
Må gott!
Disa