tisdag 27 augusti 2013

Hermiones sunshine socks

That is what I named my new socks!! I love the pattern just as much this time and I love the Cascade Heritage sock yarn. Hermiones Everyday socks pattern is brilliant!!

Det är vad jag kallar mina nya sockar! Jag älskar mönstrer precis lika mycket denna gången och jag älskar Cascade Heritage sockgarnet. Hermiones Everyday Socks mönstret är brilliant!!
Disa

måndag 19 augusti 2013

Short update

My Lornas Laces socks are growing and I love the coloring!! I hope this yarn weares well! =)
Disa

Mina Lornas Laces sockar växer och jag älskar hur färgerna blir! Jag hoppas nu bara att kvalitén på garnet är bra med.
Disa

lördag 17 augusti 2013

My toe up Hermiones Everyday Socks
                                          The color irl is somewhere between the first and this picture

My toe up Hermiones Everyday Socks are done! I don´t use patterns often, but this pattern i LOVE! It is so great and easy. I knitted mine from the toe up instead, and with an afterthought heel. I used a 2,25 mm Karbonz circular needle and the yarn is the lovely Lornas Laces Sheperd Sock in the color "Harvest". And this is my 10th pair for the 13 socks in 2013 group on Ravelry.

I liked knitting them so much, that I have already started another pair......=)
Disa

Mina Hermiones Everyday Socks från tån och upp är nu klara!! Jag använder inte ofta mönster, men det här mönstret var jätte bra och enkelt. Som rubriken förtäljer så stickade jag ju mina från tån och upp istället och jag gjorde en så kallad afterthought heel istället. Jag använde en 2.25 mm Karbonz rundsticka och garnet är det härliga Lornas Laces Sheperd Sock i färgen Harvest. Och det här är mitt tionde par för 13 socks in 2013 gruppen på Ravelry.

Jag tyckte så mycket om att sticka dem att jag redan har påbörjat ett par till....=)
Disa

tisdag 13 augusti 2013

Luxurious knitting


Lornas Laces Sheperd sock in the color "Vera" and the new skeinholderns tootitosh have made, feels very luxurious! Love the yarn, love the skeinholders. I´m hoping for more knitting time later this evening. =)
Disa

Lornas Laces Sheperd Sock garn i färgen "Vera" och de nya garnhållarna som tootitosh har sytt, känns väldigt lyxigt! Älskar garnet, älskar garnhållarna. Jag hoppas på mer sticktid senare ikväll! =)
Disa

söndag 11 augusti 2013

My 9th pair for the 13 socks in 2013
So finally I finished my 9th pair for the 13 socks in 2013 group on Ravelry. Not much to say about these, I used a 2,25 mm circular needle and Qualitas sock yarn in the color 1350. I improvised them with Tootitosh cast on and increase for the toe, like always. Simple and mindless knitting. I used up 58 grams of the yarn and I really like the colorway.
Disa

Så jag stickade äntligen klart mitt nionde par sockar för 13 socks in 2013 gruppen på Ravelry. Det finns inte så mycket att säga om dem. jag använde en 2,25 mm rundsticka och Qualitas sockgarn i färgen 1350. Jag improviserade dem med Tootitosh uppläggning och tåökning, som alltid. Väldigt enkel stickning. Jag använde 58 gram ab garnet och jag tycker verkligen om färgen på dessa!!
Disa

torsdag 8 augusti 2013

A little update

The blog is a bit behind on everything. But here is a picture on the last of my birthday shopping. One lovely Lornas Laces Sheperd Sock skein and two circulars.

Bloggen är lite efter.......men här är ett kort på det sista i min födelsedags beställning. En underbar härva Lornas Laces Sheperd Sock och två rundstickor.


And this is how far I´ve gotten on my Hermiones socks. I´m finally knitting on the ribbing! Yay!

Och det här är så långt jag har kommit på mina Hermione sockar. Jag är äntligen uppe på resåren och stickar! Yay!


Then I just have to knit the heels and weave in all ends........the most boring part of knitting socks.

Sen måste jag bara sticka hälarna och fästa alla trådar med.......det som är det tråkigaste med att sticka sockar.

I hope you all are having a great summer! =)

Jag hoppas ni alla har en härlig sommar!! =)
Disa